Utama
RPP
bph-icon
Sistem Bersepadu BPH
Soalan
Lazim
Hubungi
Kami
Aduan & Maklum Balas

Piagam Pelanggan

Perkhidmatan Utama Piagam Pelanggan

Perkhidmatan Utama Piagam Pelanggan
1. Pengurusan pembelian dan pembayaran, penerimaan kutipan hasil dan penyediaan laporan yang dikehendaki Menyempurnakan bayaran dalam tempoh
14 hari dari tarikh dokumen lengkap di
terima dan menyediakan laporan mengikut
tempoh yang ditetapkan
2. Tempahan Rumah Peranginan Persekutuan Eksekutif dan Rumah Transit Keputusan permohonan Rumah Peranginan Persekutuan Eksekutif / Rumah Transit dalam tempoh 24 jam melalui Sistem Bersepadu Bahagian Pengurusan Hartanah (SBBPH)
3. Kerja pembaikan kuarters kosong Kerja pembaikan bukan kerosakan struktur
diselesaikan dalam tempoh lima (5) minggu dari tarikh
Surat Setuju Terima dikeluarkan
4. Kerja pembaikan kuarters berpenghuni Aduan dipanjangkan kepada pihak facility management (FM) dalam tempoh 3 hari
5. Permohonan Penyewaan Ruang Komersial di Bangunan Gunasama Persekutuan, Kuarters Kerajaan dan Rumah Peranginan Persekutuan di bawah seliaan BPH Mengeluarkan surat keputusan dalam tempoh tujuh (7) hari setelah Jawatankuasa Ruang Komersial (JRK) bersidang
6. Pengurusan Aduan Maklum balas awal aduan kepada pengadu akan
dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja
7. Permohonan Kelulusan Penyewaan Ruang Pejabat di Premis Bukan Milik Kerajaan Persekutuan Mengeluarkan surat keputusan dalam tempoh tiga (3) hari setelah Jawatankuasa Ruang Pejabat bersidang
8. Permohonan Kelulusan Pengisian Ruang Pejabat Di Bangunan Guna Sama Kerajaan Persekutuan Mengeluarkan surat keputusan dalam tempoh tiga (3) hari setelah Jawatankuasa Ruang Pejabat bersidang

 

Jata-Negara
Bahagian Pengurusan Hartanah
Jabatan Perdana Menteri

Perkhidmatan kami menyediakan maklumat atau arahan yang tepat dan mudah difahami.

5 - Sangat Setuju; 1 - Sangat Tidak Setuju

Perkhidmatan ini memberikan maklum balas yang cepat kepada saya.

5 - Sangat Setuju; 1 - Sangat Tidak Setuju

Panduan pengguna mudah difahami dan membantu saya dalam perkhidmatan ini

5 - Sangat Setuju; 1 - Sangat Tidak Setuju

Susun atur dan paparan pada setiap halaman menarik dan mesra pelanggan

5 - Sangat Setuju; 1 - Sangat Tidak Setuju

Saya berpuas hati dengan perkhidmatan BPH

Cadangan penambahbaikan perkhidmatan BPH (jika ada):

Created with Perfect Survey