Official Portal of

Main Page
RPP
bph-icon
Sistem Bersepadu BPH
FAQ
Page
Contact
Us
Complaints & Feedback

Permohonan boleh dibuat secara atas talian(online) melalui laman web BPH, http://www.bph.gov.my/ menggunakan sistem SBBPH.

Pemohon dikehendaki mendaftar di laman web BPH bagi mendapatkan kata laluan/akses menggunakan sistem permohonan atas talian dan seterusnya membuat permohonan secara atas talian.

Permohonan individu bagi RPP/RT untuk tempahan perseorangan dan kelulusan adalah bergantung kepada tarikh kekosongan.

Permohonan berkelompok bagi RPP/RT hanya dibenarkan bagi program rasmi Kerajaan sahaja seperti mengadakan kursus/bengkel/seminar dan lain-lain yang tertakluk kepada kelulusan Pengurusan BPH dan permohonan berkelompok digalakkan pada waktu luar puncak.

Bagi permohonan berkelompok dan menginap di RPP/RT, sekiranya tiada kelulusan diterima dalam tempoh 30 hari daripada tarikh menginap, permohonan adalah dianggap tidak berjaya.

Tempoh masa penginapan yang dibenarkan bagi RPP dalam negara adalah tindak melebihi tujuh(7) hari, manakala bagi RPP di luar negara adalah tidak melebihi empat belas(14) hari.

Temph masa penginapan yang dibenarkan bagi RT adalah tidak melebihi empat belas(14) hari.

Penginap yang didapati membawa masuk tetamu melebihi daripada jumlah yang dibenarkan boleh dikenakan tindakan termasuk disenaraihitamkan dan laporan mengenainya akan dikemukakan kepada Ketua Jabatan masing-masing.

 • Pemohon yang mendaftar masuk(tetamu) hendaklah menunjukkan kad pengenalan/pasport dan mengisi borang pengesahan mendaftar masuk;
 • Peraturan pendaftaran masuk bagi RPP yang dikendalikan oleh operator adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan oleh pihak operator;
 • Tetamu yang diluluskan penginapan hendaklah mendudukinya sendiri dan tidak boleh ditukar ganti kepada orang lain;
 • Tetamu perlu melaporkan dengan segera kepada Penyelia RPP/RT jika terdapat peralatan yang rosak atau tidak lengkap berdasarkan senarai inventori sebaik sahaja menduduki unit yang diberikan;
 • Tetamu perlu memastikan segala peralatan dan kelengkapan yang disediakan di RPP/RT digunakan dengan baik;
 • Pihak BPH hanya menyediakan kemudahan asas penginapan dan tidak menyediakan kemudahan kelengkapan diri seperti tuala, peralatan membasuh dan lain-lain;
 • Tetamu dipertanggungjawabkan menjaga kebersihan premis yang diduduki termasuk kawasan persekitaran RPP/RT.

The management of RPP/RT does not provide cooking and dining facilities. However, cooking equipment is only available at RPP Tasik Kenyir and RPP Bukit Fraser.

Guests are PROHIBITED from doing the following while on the premises or in the RPP/RT area:

 • Bringing in pets;
 • Bringing in non-halal food and drinks;
 • Engaging in activities that are contrary to social norms and illegal activities such as gambling, vice, and so on;
 • Taking out any equipment or facilities provided in RPP/RT.
 • Surat Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 2015
 • Arahan Perbendaharaan 156-163
 • Surat Bahagian Pengurusan Aset Awam, Kementerian Kewangan Rujukan KK/BPA/WAI 10/687/79/293/1 sk. 7/2015 (7) Bertarikh 24 Julai 2015
 • Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993
 • Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bil. 3/2019

Property Management Division

Prime Minister’s Department
Level 2-8, Block F6, Complex F, Federal Govenrment Administrative Centre, Lebuh Perdana Timur, Precinct 1, 62000 Putrajaya

Tel. No : 03 - 8091 8500
Fax No : 03 - 8091 8836

Reference

Jata-Negara
Property Management Division
Prime Minister’s Department

Perkhidmatan kami menyediakan maklumat atau arahan yang tepat dan mudah difahami.

5 - Sangat Setuju; 1 - Sangat Tidak Setuju

Perkhidmatan ini memberikan maklum balas yang cepat kepada saya.

5 - Sangat Setuju; 1 - Sangat Tidak Setuju

Panduan pengguna mudah difahami dan membantu saya dalam perkhidmatan ini

5 - Sangat Setuju; 1 - Sangat Tidak Setuju

Susun atur dan paparan pada setiap halaman menarik dan mesra pelanggan

5 - Sangat Setuju; 1 - Sangat Tidak Setuju

Saya berpuas hati dengan perkhidmatan BPH

Cadangan penambahbaikan perkhidmatan BPH (jika ada):

Created with Perfect Survey