Official Portal of

Main Page
RPP
bph-icon
Sistem Bersepadu BPH
FAQ
Page
Contact
Us
Complaints & Feedback

Semua anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan dan Perkhidmatan Awam Negeri layak untuk memohon menginap di mana-mana RPP kecuali RT yang hanya terbuka kepada anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan sahaja.

Anggota Perkhidmatan Badan Berkanun boleh dipertimbangkan untuk menginap di RPP (terhad kepada uunit yang terbuka kepada semua gred sahaja) tertakluk kepada kekosongan dan permohonan perlu dibuat dalam tempoh tujuk(7) hari sebelum tarikh menginap.

Pesara yang memiliki Kad Pesara Kerajaan Malaysia berdasarkan gred jawatan terakhir sebelum perrsaraan.

Balu atau waris kepada pesara adalah tidak layak.

Refer to the attachment.

Setiap pemohon layak untuk menginap di RPP namun terhad kepada tiga(3) kali setahun kecuali bagi Rumah Transit.

Refer to the attachment.

Pemohon boleh membuat pembatalan sesuatu tempahan tidak kurang daripada empat belas(144) hari sebelum tarikh menginap. Walau bagaimanapuun, bayaran balik tertaklu kepada potongan 50 peratus(%) daripada keseluruhan kadar sewa atau minimum RM50.00 yang mana lebih tinggi.

Selaras dengan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia(SPANM) BIL. 3/2019, LAMPIRAN D: GARIS PANDUAN PENGURUSAN PULANGAN BALIK HASIL, pemohon DIWAJIBKAN menyertakan SURAT PERMOHONAN DARI PEMOHON ASAL(individu) bagi tujuan tuntutan baran balik pembatal tempahan.

Dokumen yang lengkap termasuklah Salinan Kad Pengenalan, Salinan Akaun Bank Gaji daripada Sisten 1GMAS dan Surat Pengesahan Nombor Akaun & Pengesahan Tuntutan perlu dikemukakan melalui emel rpp-bayaranbalik@bph.gov.my.

Mohon kerjasama pihak tuan/puan untuk menyediakan dan mengemukakan dokumen lengkap seperti berikut:-

  • Surat kelulusan RPP Langkawi
  • Resit bayaran RPP Langkawi
  • Nombor akaun(tertera di dalam Account Statement).


Sila emelkan semula kepada Encik Sapian bin Mohd Arshad (sapian@bph.gov.my)

Property Management Division

Prime Minister’s Department
Level 2-8, Block F6, Complex F, Federal Govenrment Administrative Centre, Lebuh Perdana Timur, Precinct 1, 62000 Putrajaya

Tel. No : 03 - 8091 8500
Fax No : 03 - 8091 8836

Reference

Jata-Negara
Property Management Division
Prime Minister’s Department

Perkhidmatan kami menyediakan maklumat atau arahan yang tepat dan mudah difahami.

5 - Sangat Setuju; 1 - Sangat Tidak Setuju

Perkhidmatan ini memberikan maklum balas yang cepat kepada saya.

5 - Sangat Setuju; 1 - Sangat Tidak Setuju

Panduan pengguna mudah difahami dan membantu saya dalam perkhidmatan ini

5 - Sangat Setuju; 1 - Sangat Tidak Setuju

Susun atur dan paparan pada setiap halaman menarik dan mesra pelanggan

5 - Sangat Setuju; 1 - Sangat Tidak Setuju

Saya berpuas hati dengan perkhidmatan BPH

Cadangan penambahbaikan perkhidmatan BPH (jika ada):

Created with Perfect Survey