Rumah
Tamu

Info

Rumah Tamu adalah merupakan rumah penginapan sementara untuk kegunaan pegawai dan kakitangan Perkhidmatan Awam Persekutuan dan Negeri:

  1. Penginapan pegawai dan kakitangan yang baru dilantik sementara urusan penempatan dilaksanakan oleh Kementerian/Jabatan;
  2. Penginapan pegawai dan kakitangan yang baru dilantik atau ditukarkan sementara mendapat rumah sewa atau kuarters;
  3. Penginapan pegawai dan kakitangan yang bertugas di luar kawasan;
  4. Penginapan peserta-peserta program anjuran Kementerian/ Jabatan/Agensi Kerajaan;
  5. Penginapan keluarga pegawai dan kakitangan yang berkunjung ke Putrajaya (bagi pegawai dan kakitangan yang berkhidmat di Putrajaya); dan
  6. Penginapan sementara bagi penghuni kuarters yang mengalami bencana (contoh: kebakaran) yang menyebabkan kuarters tidak dapat diduduki.

Jumlah Rumah Tamu

3

Kelayakan

Anggota Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan & Perkhidmatan Awam Negeri

Kadar Sewa

RM 20 - RM 150

Rumah Tamu

Untuk Pertanyaan Lebih Lanjut

Info Tambahan

Kemudahan Rumah Tamu ini diuruskan oleh Seksyen Pengurusan Rumah Peranginan di Bahagian Pengurusan Hartanah bermula pada 1 Julai 2009. Pada masa kini, terdapat sejumlah 37 unit Rumah Tamu yang terdiri daripada dua (2) unit Rumah Teres jenis Semi-D yang terletak di Presint 11, Putrajaya,1 buah rumah teres di Labuan dan selebihnya merupakan Rumah Apartmen 3 bilik terletak di pelbagai lokasi.

Rumah Tamu Putrajaya

Rumah Tamu Jalan Ang Seng

Rumah Tamu Tanjung Kupang

Jata-Negara
Seksyen Pengurusan Rumah Peranginan
Bahagian Pengurusan Hartanah

Pegawai

Sapian bin Mohd Arshad

No. telefon

03-8091 8562

Emel

sapian@bph.gov.my 

Jata-Negara
Bahagian Pengurusan Hartanah
Jabatan Perdana Menteri

Bagaimanakah tahap kepuasan anda terhadap perkhidmatan Pengurusan Rumah Peranginan Persekutuan?

Rate your satisfaction towards our services in Federal Resort Management.

Created with Perfect Survey