Premier

Kelayakan Memohon

Anggota perkhidmatan awam yang layak untuk memohon menginap di mana-mana RPPP adalah seperti berikut:

  • Perkhidmatan Awam Persekutuan

  • Perkhidmatan Awam Negeri

  • Pesara yang memiliki Kad Pesara Kerajaan Malaysia

Jumlah RPP Premier

7

Kelayakan

Gred 48 dan ke atas

Kadar Sewa

RM100 - RM800

RPP Premier

Untuk Pertanyaan Lebih Lanjut

RPP Tanjung Tuan

Negeri Sembilan

RPP Banglo Port Dickson

Negeri Sembilan

RPP Bukit Fraser (The Lodge)

Pahang

RPP Cameron Highland

Pahang

RPP Labuan

Sabah

RPP Singapura

Antarabangsa

RPP London

Antarabangsa

Jata-Negara
Seksyen Pengurusan Rumah Peranginan
Bahagian Pengurusan Hartanah

Pegawai

Sapian bin Mohd Arshad

No. telefon

03-8091 8562

Emel

sapian@bph.gov.my 

Jata-Negara
Bahagian Pengurusan Hartanah
Jabatan Perdana Menteri

Bagaimanakah tahap kepuasan anda terhadap perkhidmatan Pengurusan Rumah Peranginan Persekutuan?

Rate your satisfaction towards our services in Federal Resort Management.

Created with Perfect Survey